Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 29: Ejendomspriser

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… niogtyvende emne omhandler udviklingen i ejendomspriserne, hvis der kommer en havvindmøllepark… og her er der (tilsyneladende) gode nyheder til borgerne i området!

Ejendomsværdi-udvikling… Priserne på fast ejendom ved Jammerland Bugt falder ikke efter opførelsen af en havvindmøllepark, også selv om denne fjerner udsigten til solnedgang og blinker og støjer…

I VVM-hovedrapporten skrives på side 416 ganske kort, at kystnære havvindmølleparker ikke giver forringet ejendomsværdi

Dette meget overraskende postulat, gøres alene med udgangspunkt i en analyse, som firmaet COWI har lavet for Energistyrelsen, publiceret tidligt i 2016. Samme analyse viser, at det modsatte tydeligt er tilfældet for landvindmøller! Her falder ejendomsværdierne markant. For sidstnævnte analyse indgår et ganske stort datamateriale.

For kystnære havvindmølleparker indgår i ovenstående alene Nysted samt Rødsand II ud for Lolland. Rødsand II er opført i 2010.

Herunder ses et klip med nøgledata fra COWI-rapporten* vedr. de to havvindmølleparker der indgår i undersøgelsen (side 21):

Det fremgår, at der i de to havvindmølleparker som udgør sammenlignings-grundlaget med Jammerland Bugt indgår eksempelvis 9 (!) og 43 sommerhuse med udsigt!

Det ses i tabellen at havvindmølleparken Rødsand II kun har 3½ km ind til kyst. Det er rigtigt. Denne havvindmøllepark har dog en udformning, så de fleste af møllerne er væsentligt længere væk fra kysten end det i tabellen anførte, se efterfølgende illustration.

Nærmeste lidt større område med huse ved kysten ligger 6 -7 km ind mod Rødbyhavn.  Man har derfra møllerne helt ude til venstre i synsfeltet langs kysten. Man ser herfra endvidere parken på den smalle led. Resten af synsfeltet mod vandet er herfra fortsat alene Østersøen. Se pil mod bebyggelsen på kort herunder (kort fra COWI-rapport). ”Mosaik” felterne på kortet er ikke bebyggelse men derimod marker.

Yderligere er havvindmøllerne, der anvendes som reference i Cowi-rapporten væsentligt mindre end hvad der forventes opstillet i Jammerlands Bugt. Havvindmøllerne i Jammerland Bugt projektet har en navhøjde på op til 122 meter!

Havvindmøllerne der er anvendt i COWI-rapporten ligger endvidere ikke i en retning så solnedgangen ”forstyrres”.

Hvor sammenligneligt er det lige?

Og hvor mange huse med udsigt er reelt handlet i perioden fra opførelsen af Rødsand II parken i 2010 til analysearbejdet er færdigt? Og hvor mange har man undladt at handle? COWI rapporten ligger klar allerede tidligt i 2016.

Det samlede antal huse og sommerhuse omkring Jammerland Bugt skal tælles i tusinder hvoraf rigtig mange har udsigt! Antallet af helårshuse med udsigt er ligeledes betragteligt.

I Jammerland Bugt er der tale om et absolut rekreativt område med campingpladser, feriekolonier, pladser for mobil homes etc. Hvorledes med værditab for sådanne, dette berøres ikke i den anvendte COWI-rapport?

Størstedelen af husene og de nævnte rekreative områder vil i givet fald få havvindmøllerne lige i synsfeltet og på bredeste led… Det er slut med udsigt til solnedgangen!

Sammenligningsgrundlaget og konklusionen vedr. ejendomspriser mellem havvindmølleparken i Jammerland Bugt og de i COWI-rapporten anvendte to referencer, rækker hvad angår beliggenhed, orientering, konfiguration, møllestørrelse og i særdeleshed bebyggelsestæthed for ejendommene, åbenlyst ikke!

PS: Husk at skrive en indsigelse inden 28. februar. Det er sidste chance for at blive hørt.

*COWI-rapport: Analyse af vindmøllers påvirkning på priser for beboelsesejendomme, udarbejdet for Energistyrelsen, udgivet marts 2016. Link: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vindmoeller_paavirkning_priser_beboelsesejendomme.pdf

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.