Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 28: Støjbelastninger

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… otteogtyvende emne omhandler støjbelastninger.

De anvendte støjudbredelses-programmer er ikke beregnet til kystnære havvindmøller!

Som baggrund for VVM-rapportens støjberegninger er til anlægsfasen anvendt det kommercielle program ”SoundPlan”. Ved søgning på hjemmesiden for programmet samt ved generel søgning om dette, står det klart, at programmet er udviklet med sigte på fastlæggelse af (nær-)nabostøj fra infrastrukturelle anlæg som jernbaner, vejanlæg, lufthavne mv. Programmet er ingenlunde udviklet til og markedsføres derfor heller ikke af firmaet for brug ved beregning af vindmøllestøj over større afstande over vand

Beregningsprogrammet anvender central Open Source kildekode for støjudbredelse udviklet af bl.a. det danske firma DELTA i samarbejde med en række nordiske kolleger. Dette er bekræftet af en repræsentant for SoundPLAN.

Til beregning af støjen i driftsfasen anvendes nu programmet windPRO. Også dette program anvender kildekoden Nord 2000 udviklet blandt andet af det danske firma DELTA.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har været i kontakt med udviklerne hos DELTA. Disse bekræfter, at disse centrale programdele ikke er udviklet til og derfor ikke bør anvendes til projekter som kystnære vindmølleparker.

VVM-rapportens anvendelse af programmet sker for en støjkilde, omgivelser og afstande, der ligger uden for det, programmerne er udviklet til. Der foreligger derfor heller ikke, som for de anvendelser programmet retter sig mod og markedsføres til, kalibrering eller test af resultater for anvendelser som den her aktuelle.

Kompetente folk og institutioner omkring støjudbredelseskildekoden der anvendes i både SoundPLAN samt windPRO, er meget skeptiske over for den aktuelle anvendelse (aktuelle afstande samt over vand).

Det er naturligvis ikke rimeligt, at der anvendes udokumenteret (for den aktuelle anvendelse) programmel til beregning af så essentiel og for driftsfasen vedvarende støjbelastning over så mange år, i forbindelse med et VVM-beslutningsgrundlag.

Enhver tvivl skal komme miljøet til gode, og rapportens støjudbredelses beregning kan derfor ikke lægges til grund.

PS: Husk at skrive en indsigelse. Det behøver absolut ikke at være teknisk eller langt, det vigtigste er at der reageres. Denne periode er den eneste chance borgerne har for at gøre opmærksom på modstand mod projektet… og deadline er 28. februar!

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.