Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 27: Fejlagtige visualiseringer

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… syvogtyvende emne omhandler (flere) fejlagtige visualiseringer.

Visualiseringer, where have all the windmills gone…?

Visualiseringerne er yderst væsentlige for bedømmelsen af projektets indvirkning på det omgivende miljø: landskab, mennesker, rekreative områder mv.

Dette er bekræftet adskillig gange i projektforløbet, af såvel projektmager (European Energy A/S), dennes rådgiver samt repræsentanter for Energistyrelsen.

Derfor er det særligt vigtigt, at visualiseringerne er retvisende for at kunne anvendes. Vi har tidligere påpeget fejl heri og her følger yderligere meget væsentlige fejl:

Fotostandpunkt 2, Asnæs, 7 MW. Den viste opstilling viser ikke de 9 vestligste havvindmøller. Fotoillustrationen udelader dermed 25% af projektet selvom rapporten tydeligt viser, at den anvendte synsvinkel kan rumme det samlede projekt. Inklusion af de udeladte møllerækker vurderes at ville give et mere retvisende og mere massivt indtryk af opstillingen. Der præsenteres således ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 3, Østrupvej, 7 MW og 3 MW.  Den viste opstilling viser ikke de østligste 8 havvindmøller. Inklusion af de udeladte møllerækker vil give et endnu mere massivt og mere retvisende indtryk af opstillingen. Der præsenteres således ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 4, Nørrevang, 7MW. De sydligste møller vises ikke, selvom den anvendte synsvinkel kan rumme det samlede projekt. Inklusion af de udeladte møllerækker vil give et mere retvisende og væsentlige mere massivt indtryk af opstillingen. Der præsenteres således ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 6, Reersø, 7 MW. De nord-østligste 14 møller er ikke medtaget i illustrationen. Det samme gælder 3MW illustrationen hvor anslået 24 møller er udeladt! De udeladte møller udgør en væsentlig del af det samlede felt med en høj oplevet mølletæthed. Illustrationen er ikke retvisende, kan ikke anvendes som vurderings- eller beslutningsgrundlag og viser bestemt ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 7, Reersø, 7 MW. Her udelader illustrationen de nord-østligste 12 møller. Det valgte udsnit er således misvisende i forhold til den mølletæthed der er gældende for det udeladte felt. For 3MW opstillingen gælder det at illustrationen udelader ca 17 (!) møller, mens man har prioriteret de sydligste 6 møller. Også her giver VVM-redegørelsen en misvisende, absolut utilstrækkelig og ikke worst case visualisering.

Ovenstående er ”blot” uddrag, men aldeles skarpe eksempler på at de fremlagte visualiseringer ikke kan anvendes som vurderings- og beslutningsgrundlag for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt.

Glem ej heller, at de gule farver nederst på mølletårnene bekvemt er ”tryllet væk” samt at alle møller er lige slanke, uagtet at der forventeligt placeres en transformer på inderste heraf… og sådant jo skal vises når der er tale om en VVM-redegørelse…

Og glem heller ikke de forkerte samt manglende visualiserings-punkter i materialet… samt at der er anvendt et absolut fejlagtigt og misvisende sigtbarhedsindeks for det viste…

Vi opfordrer til, at du kigger det fremlagte VVM-materiale igennem og indsender din mening (også) om de meget vigtige visualiseringer inden 28. februar!

Se VVM-materialet på denne hjemmeside under VVM-materiale 2019 og vejledning for indsigelse samme sted.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

2 Responses to Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 27: Fejlagtige visualiseringer

 1. Palle Frederiksen skriver:

  En kommentar til fotostandpunkt 3 Østrupvej

  Dette foto er absolut ikke taget fra Østrupvej , da Østrupvej følger kysten i en afstand på mellem 300 og 500m . En foto højde på 2m er også misvisende, da alle bor 4 til 6 m over vandoverfladen. Mange beboere på Sønderstrandsvej har den samme udsigt som der er fra Østrupvej og de bor ca 14 m over vandoverfladen , de vil se møllerne stå midt i vandoverfladen og ikke som vist, i horisonten.
  Jeg kan ikke forstå at det er lovligt at lave den slags misvisende visualiseringer
  alle møller i visualiseringer er også grå/blå , alle andre møller er hvide
  Disse forhold er nævnt i min indsigelse, sammen med mange mange andre forhold
  God Kamp Hilsen Palle Frederiksen

 2. Dorte Uldall Søemod skriver:

  Teknik-og Miljøudvalget i Nyborg kommune har på sin dagsorden for møde d. 25. feb. 2019 et punkt 5 Orienteringssager.
  Se bilag 450-2019-20188 nederst på siden. Orientering- offentlig høring af VVM- redegørelse for Jammerland Bugt Havvindmøllepark, på 12 sider.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.