Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 3: Hvor ligger Røsnæs?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette.. Tredje emne er Visualiseringer fra Røsnæs.

Visualisering for Røsnæs…Best case er blevet valgt…Foto er ikke fra Røsnæs!

For halvøen Røsnæs er der i VVM-materialet kun anvendt ét (!) visualiseringspunkt. Dette er absolut utilstrækkeligt i betragtning af det meget store antal boliger med udsigt over Jammerland Bugt der ligger her. Her kan som eksempler nævnes Gl. Røsnæsvej, Heste Høje, Raklev, Skipperlinien, hele Trøjelykke-kvarteret, Hjorthøj-kvarteret osv.

Længere ude på Røsnæs ligger tilligemed mange højtliggende sommerhuse. De kan faktisk ikke være andet end højtliggende qua de markante skrænter langs kysten, der jo løber fra Strandbakken tæt ved Kalundborg og mod Ulstrup yderst på Røsnæs.

De fleste huse er højt beliggende (på terræn op til 65 meter over havet) og er typisk sydvendte.

De eneste bygninger, der (kote-mæssigt) ligger tæt ved vandet, er det sydvendte tidligere Kysthospital, nu boliger… samt det ligeledes sydvendte tidligere Lokomotivførernes Feriehjem, nu hotel/restaurant/kursuscenter.

Det er så netop en vandkantsvisualisering (faktisk helt inde ved Kalundborg, hvor Røsnæs endnu ikke er begyndt!) der anvendes i VVM materialet som dækkende for Røsnæs.

Vandkantsvisualisering er absolut ikke dækkende for hverken nævnte helårshuse, sommerhuse samt øvrige (fx kursuscentre og lign, campingpladser, golfbane mv.), der altovervejende ligger ganske højt placeret på Røsnæs og i videst muligt omfang er anlagt med udsigt mod syd.

Med dette lavtliggende, favoriserende og absolut ikke-repræsentative visualiseringspunkt opnås ifølge VVM-rapporten – helt urealistisk – at den anden sydligere og kortere halvø Asnæs, delvist skulle dække de meget høje havvindmøller!

Dette indgår i rapportens vurdering af visuel belastning og giver absolut ikke en retvisende vurdering. Asnæs er en meget, meget lav halvø og bevoksningen (hvor der er en sådan, der er nemlig et bevoksningsmæssigt ”hul” i midten) er altovervejende løvfældende. Der er således udstukket en fejlagtig ”karaktergivning” for de mange helårs- og fritidshuse samt kursuscentre, campingplads mv. på Røsnæs.

 Og, der er som nævnt slet ikke tale om Røsnæs, men Kystvejen helt inde ved Kalundborg!

Dette er derfor en ikke-repræsentativ og unødigt favoriserende visualisering for de mange boliger, sommerhuse mv. på Røsnæs. Visualiseringspunkter for Røsnæs var oppe at vende på European Energy A/S / Orbicons projektpræsentationsmøde i Gørlev flere år tilbage, men dette har man altså bekvemt ”glemt”.

Det man viser er en ekstrem og fejlagtig ”Best Case” og absolut ikke en korrekt ”Worst Case” som jo er det en VVM fremstilling skal dække. Derfor kan det også her konstateres, at VVM-materialet på dette væsentlige punkt ikke er dækkende, men tværtimod manipulerende og derfor må afvises.

Det er rystende at Energistyrelsen, efter flere års “kvalitetssikring” tillader sådanne fejl/manipuleringer i det fremlagte VVM materiale.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.