Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 31: Miljørisici i forbindelse med møllehavari.

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Emne 31 omhandler risikoen for voldsom miljøpåvirkning som følge af møllehavari.

Miljøforhold i forbindelse med møllehavari… Hvor finder man lige det i VVM-rapporten?

En VVM-rapport skal tage udgangspunkt i en såkaldt ”worst-case” situation for miljøet i det område som rapporten omhandler. Intetsteds i VVM-rapporten for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er miljøforhold i forbindelse med møllehavarier behandlet.

Møllehavarier (mekanisk havari, brand, påsejling) er absolut en mulighed og er hændelser der er indtruffet mange gange, såvel i Danmark som i andre lande med møller.

I Sverige førte en brand i en større (Vestas) landmølle medio 2015, eksempelvis til et betragteligt udslip af væsker/kemikalier med stor skade på det omgivende miljø til følge. Også de brændende glasfiberdele anrettede her skade.

Der har været adskillige brande i møller i Danmark, Tyskland og Holland. Selv for landmøller varer det ganske længe, før et egnet slukningstog ankommer, og bekæmpelse/skadesbegrænsning kan indledes. Og hvis der da fortsat er strøm til møllen, starter bekæmpelse ikke førend denne er elmæssigt afkoblet. Og imens falder brændende dele ned og klassificerede væsker løber ud… Hver havvindmølle kan iht. VVM-rapporten for Jammerland Bugt projektet indeholder op mod 7½ ton olier/væsker!

Fremførelse af egnet slukningstog (skib?) til havvindmølleparken vil i sagens natur tage endnu længere tid end for landmøller, og øget forurening med væsker fra nacellen, beskadigede overfladeprodukter, brændende glasfiberdele osv. må således forventes.

For ikke så længe siden mistede en af havvindmøllerne syd for Samsø hele mølletoppen grundet mekanisk-/konstruktionsmæssigt havari; mølletoppen styrtede i havet med dens indhold af klassificerede væsker, glasfiber og metaldele…

Havarier og brand er således absolut en risiko med deraf følgende miljøforurening.

Det er utilstedeligt, at VVM-rapporten springer en så væsentlig miljørisiko som havari (brand, mekanisk havari mv.) over.

VVM-rapporten er ej heller på dette punkt fyldestgørende, og materialet må også her afvises som ufuldstændigt og utilstrækkeligt grundlag for miljøvurdering af projektet.

PS: Husk at skrive en indsigelse – sidste chance er på torsdag den 28. februar.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.