Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 32: Kloge ord sagt i debatten og lidt om lokal opbakning…

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Emne 32 handler om hvor Kalundborg Kommune står i denne sag.

Kloge ord sagt i debatten:

Man skal kende Jammerland Bugt for at forstå problemet helt. Det lyder som om, det er langt ud i havet. Men det er 80*) vindmøller langs en vestvendt kyst, hvor møllerne tager solnedgangen. De her ejendomme er erhvervet ud fra den forudsætning, at Jammerland Bugt er en naturperle, og det ønsker vi ikke at lave om på.”

*) nu 60

Ophav til ovenstående meget præcise og korte sagsfremstilling er Kalundborgs Borgmester Martin Damm. Det er sagt i interview til DR Nyheder i marts 2017. Samme sted siger Martin:

Vi gør det klart, og det er en enig kommunalbestyrelse der entydigt siger: Vi ønsker ikke en vindmøllepark i Jammerland Bugt. Det er et meget klart svar som ingen embedsmand kan misforstå.

I Danmark har vi repræsentativt demokrati… og ovenstående enstemmige udmelding fra kommunalbestyrelsen i Kalundborg betyder, at der ikke er lokal opbakning til projektet!

Og demokratiet er heldigvis ikke ude af trit med borgernes ønsker, det viser både fremmødet og udtalelserne på møderne omkring havvindmølleprojektet i bugten. Og det viser de mere end 5300 direkte underskrifter mod projektet, de mere end 740.000 besøg på hjemmesiden fra næsten 190.000 IP adresser også.

Der er åbenlyst ikke lokal opbakning til så voldsom en havvindmøllepark/industrilandskab, med så mange og så høje havvindmøller så tæt ved kysten, i en bugt der benyttes rekreativt af så mange og hvor særligt beskyttede dyrearter findes i meget stort antal!

Og lokal opbakning er væsentlig for fremme af den grønne omstilling, der fremgår både af seneste Energiaftale i Folketinget og faktisk også af den Energiaftale hvorunder det aktuelle projekt blev opstartet.

Udklip fra seneste Energiaftale (29/6 2018)

”…I takt med at der udvikles større havvindmøller, bør kommunernes muligheder for indsigelse mod havvindmøller tæt på kysten udvides, så der kan opnås lokal opbakning til projekterne. Derfor er parterne enige om, at området for kommunal indsigelsesret udvides fra 8 km til 15 km”.

PS. Husk at skrive en indsigelse! Skriv det gerne kort, skriv hvad det vil betyde for dig at mangle solnedgang, at blive udsat for konstant lav-frekvent støj, at fugle og marsvin forsvinder eller hvad du synes er det største problem. Deadline er torsdag den 28. februar 2019 kl. 24.00!

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

3 Responses to Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 32: Kloge ord sagt i debatten og lidt om lokal opbakning…

 1. Finn Bach skriver:

  Indsigelse:

  Her min indsigelse til ENS d.d.

  Husk selv at sende indsigelse, så vi påvirker mest muligt….
  Mvh Finn Bach

  Fra: 28. februar, 2019.
  Finn Bach
  Holmevej 5, 4480 St. Fuglede Kalundborg

  I forbindelse med høringsperiode for projekt med opstilling af havvindmøller i Jammerland Bugt, vil jeg hermed afgive indsigelse mod projektet.

  Rimelighed:
  Det er ikke rimeligt at det har taget så langt tid at komme til høringsperiode/afklaring.
  Vi har levet i uvished i årevis – og det påvirker i dagligdagen at have sådan en ”bombe”/usikkerhed hængende over hovedet. Dette både ifht. de tidligere så gode følelser omkring sommerhus/strand og ifht. hvad det kommer til at gøre ved os økonomisk.
  Mennesker som af den ene eller anden grund, har haft behov for at sælge – er blevet sat i en situation hvor det har været meget vanskeligt at sælge …. og til en prissætning som har afsæt i bekymringen for om stranden i stedet for udsigt til solnedgang – bliver udsigt til industrianlæg og ”Tivoli” om aftenen, med roterende vinger og blinkende lys.

  Demokratisk basis/ingen folkelig opbakning:
  Når styrelser og/eller politikere trækker sådanne projekter ned i halsen på os som borgere – så omgås almindelige spilleregler, ordentlighed og respekt.
  Styrelser og politikere har til opgave at varetage borgernes interesser og ifht. projektet i Jammerland Bugt, er holdningen stort set entydig: ingen (undtagen projektmageren) vil have projektet – på den nuværende placering.
  Så det giver ingen mening og er heller ej rimeligt over for alle os der skal leve med konsekvenserne ved evt. opstilling af havvindmøller i bugten.
  Det er simpelthen uanstændigt at overhøre/ignorere så mange borgeres protest mod placeringen.

  Natur contra industrianlæg…:
  For mig var placeringen/naturen afgørende for mit valg af hvor jeg skulle købe sommerhus. Det skulle være natur-smukt og stille… og derfor valgte jeg at købe ved Jammerland Bugt!
  Mit sommerhus ligger ved Bjerge Nordstrand – hvor jeg og min familie har en fantastisk udsigt over horisonten og til solnedgangen, når vi går til/på stranden.
  Udover de almindelige strand/gå-ture, har jeg ofte gået i strandkanten med fiskestang, eller fanget krabber sammen med egne og hele området rollinger…. imens vi har nydt det fine miljø.
  Det jeg IKKE valgte, var at udsigten er fyldt med vindmøller som jeg skal se på når jeg er ved stranden og som jeg skal lytte til uanset om jeg sidder i sandet eller på terrassen ved sommerhuset…. Og måske endda også inde i sommerhuset!
  Hvis der opstilles havvindmøller i bugten/strandkanten – så svarer det nærmest til en ekspropriering af mit sommerhus, for alle forudsætningerne for mit valg af placering…. bliver ændret!
  Jeg ville ALDRIG købe sommerhus ud til industrianlæg – så hellere det halve sommerhus, på en natur-smuk placering.

  Tab:
  Gennem de sidste 5-6-7 år, har vi haft denne sag med risiko for opstilling af havvindmøller i strandkanten, hængende over hovedet – alene af denne årsag burde alle os der er berørt, være berettiget til ”tort og svie”.
  Det økonomiske tab som jeg og andre kommer til at lide, hvis bugten ødelægges med havvindmøller… vil ganske sikkert være betydeligt for hver enkelt ejer af ejendom mv. ved Jammerland Bugt.
  Jeg kommer helt sikkert til at kræve erstatning for tabt ejendomsværdi…. Og så vil jeg i øvrigt forsøge at afhænde sommerhuset hvis der er nogen som vil købe!

  Habilitet:
  Hvordan kan det lade sig gøre at fastholde/påstå ENS´s habilitetet?
  Igennem den meeeeeget lange proces, har ENS bidraget til det I kalder kvalitetssikring.
  Når ENS snarligt skal tage stilling til om VVM redegørelsen er god nok til at give grundlag for etableringstilladelse, så skal ENS i realiteten tage stilling til om eget arbejde er godt/godt nok…… alternativt skal ENS jo forkaste sit eget (kvalitets-sikrings) arbejde, og det vil der ganske sikkert være en stor ulyst til!
  Alene af denne årsag bør beslutningen om etableringstilladelse tages politisk – og ikke i ENS.

  Forurening:
  Havmøller forurener løbende omgivelserne i de opstillede områder. I samme forbindelse er det væsentligt, at havmøllerne har en forventet levetid på op til 25 år, hvorved der skal tages højde for en betydelig akkumuleret forureningseffekt.
  Forureningen fra havmøller består af mange stærkt uønskede og svært nedbrydelige stoffer, eks., epoxy, polyester, metaller, herunder kobber, zink og tungmetaller, hvortil kommer kraftig støj i form af lav- og højfrekvente lydbølger.
  Samtidig vurderes det noget nær umuligt at reetablere de fleste habitater tilbage til udgangspunktet, hvis en forurening har fundet sted.
  En havmølle opererer i et saltholdigt miljø, både i og på havbund, samt i vand og luft, som tærer hårdt på metalkonstruktioner, specielt fundament og tårn. Denne tæring søges imødegået ved at udtørre luften inde i mølletårnet, ved hjælp af offeranoder, elektronisk korrosionsbeskyttelse og overfladebehandling af metaldele.
  Ingen af de nævnte beskyttelsesmetoder giver 100 % beskyttelse mod korrosion. Udover udtørring anvendes i praksis kun overfladebehandling og offeranoder, da den elektroniske beskyttelse er meget dyr, samt svær at realisere og vedligeholde.
  Offeranoder nedbrydes af den galvano elektriske strøm der opstår når forskellige metaller i en havmølle har kontakt med hinanden. Som navnet antyder nedbrydes offeranoderne i stedet for de metaldele der ønskes beskyttet og i forbindelse med denne proces frigives en lang række metalforbindelser, herunder bly og andre tungmetaller, til omgivelserne.
  Overfladebehandling af metaldele består af en blanding af epoxy, farvet polyester- eller kulfiber pulver og voks, som påføres i en maleproces ovenpå et eller flere lag af zink- eller fosfat baseret grunder.
  På grund af rystelser og svingninger fra rotor og gearkasse, svingende belastning, temperaturændringer og slitage opstår der over tid mikroskopiske revner i overfladebehandlingen, således at omgivelserne omkring en havmølle forurenes af mikroplast, metal og metal partikler.I den forbindelse er det særdeles vigtigt at kun få af disse forurenende stoffer kan opløses i vand hvorved der ikke sker en fortynding af forureningen, alt med resultat at hele forureningen aflejres på havbunden.
  Vingerne er typisk fremstillet af polyester eller epoxy baserede formdele, hvor eksempelvis over og undervinge støbes i særskilte processer. Herpå limes de 2 formdele sammen under vakuum til en selvbærende møllevinge.
  Vingerne påvirkes cyklisk med en grundfrekvens på under 0,1 Hz alene fra tyngde- og centrifugalkræfter og med en forventet levetid på 25 år vil en typisk havmølle foretage ca. 60 millioner omdrejninger og med 3 vinger i alt påvirkes disse af 180 millioner kraftimpulser af betydelig størrelse. Udover den cykliske belastning er der en dynamisk belastning fra vindkræfter og kræfter i relation til inertimomenter.
  Vrid og bøjning af vingerne medfører i sig selv, at der dannes mikroskopiske revner og delaminering af vingernes overflade, samt yderligere påvirkning fra friktion mellem vinger og luft (kavitation) som nedbryder vingernes overflade via store trykforskelle i luftflowet mellem over og underside af en møllevinge.
  Derudover påvirkes vingerne af UV stråling fra solen, store temperatursvingninger, lyn, regn, saltvand, is, frost og sne, samt ikke mindst påvirkninger fra storme eller meget kraftige vinde.
  Selvom vingerne på grund af de store belastninger er fremstillet under brug af meget stærke og holdbare materialer som epoxy og kulfiber m.m. vil der over tid opstå mikroskopiske revner, samt kant- og strækbrud, som uvægerligt fører til en forurening af omgivelserne.
  På samme måde som forurening af metaldele opløses mikroplast heller ikke i vand, igen med det resultat at hele forureningen aflejres på havbunden.
  De stadigt større møller og heraf følgende større kraftpåvirkninger udgør et af vindmølleindustrien kendt problem, der medfører en omfattende nedslidning af møllevingerne med deraf følgende større forureningsproblemer.
  Problemet illustreres bedst ved de 2 eksempler fra Horns Rev 2 projektet og Anholt Møllepark, hvor man har været nødsaget til at udskifte og renovere over 500 møllevinger efter mindre end 5 års drift. Med forventelige udskiftningstider på ca. 5 år i møllernes samlede levetid på anslået 25 år vil omgivelserne således blive tilført betydelige mængder polyester- og epoxyrester.
  De nævnte polyester- og epoxyrester er svært nedbrydelige i naturen og omdannes i første omgang til mikroplast partikler for senere hen at indgå i fødekæden til dette stof endeligt ophobes i mennesker.
  Problemet har nu nået et omfang, der har fået vindmølleindustrien til at samarbejde med DTU for at finde mere holdbare løsninger, senest belyst i artikel fra Ingeniøren den 30. oktober 2018.
  Støj og lydbølger:
  Støj fra havmøller skal på lige fod med de fysiske forureninger der finder sted, betragtes som forurening, da specielt biodiversiteten med fugle- og fiskebestand i et habitat påvirkes. Støj under etablering af vindmølleparker, specielt i forbindelse med nedramning af monopæle er et kendt problem, der findes beskrevet, og som giver anledning til fortrængning af ellers fredede havpattedyr som f.eks. marsvin og sæler. Krav om beskyttelse af disse arter er gældende også uden for evt. habitats områder. Nye målemetoder viser at støjen fra vindmøller forplanter sig betydeligt kraftigere over vand end over land og dermed påvirker habitaterne i betydelig grad. I VVM undersøgelse er anvendt beregninger som anvendes ifbm. støjs spredning over landjorden, hvor spredningen mindskes pga. f.eks. skiftende terrænhøjder, beplantninger, bygninger mv.. Med andre ord: beregningerne i VVM materialet svarer IKKE til den virkelighed der kommer til at opleves hvis der opsættes havvindmøller i bugten – støjen vil spredes meget længere, støjen vil være højere og genen vil være større for flere mennesker, i et større område end angivet i materialet. Endvidere så kommer vinden, i Danmark og i Jammerland Bugt, overvejende fra vestlig/nord-vestlig retning, hvilket betyder at støjen overvejende vil blive spredt fra vindmøllerne ind mod land… og dermed generer alle der opholder sig dér. Udbredelsen af støjen vil simpelthen være større/værre end beregningerne angiver fordi der er brugt en uanvendelig model.
  Ifht. den lavfrekvente støj er der samme problemstilling.

  Den grønne omstilling:
  Danmark (og hele verden) SKAL lave grøn omstilling – der er ingen vej uden om…. hvis vi skal håbe på at vores efterkommere skal kunne trække vejret mm..
  Alle omstillinger skal nødvendigvis bæres af folkelig opbakning – det nytter ikke at politikere beslutter uden at der er opbakning/vilje i befolkningen til ændret adfærd!
  Derfor er det problematisk når der laves så dårligt et sagsarbejde som der har været lavet i sagen om opstilling af havvindmøller i Jammerland Bugt.
  For mig, og tror jeg mange andre, har sagen haft den konsekvens at min tidligere store begejstring og positive holdning, til vindmøller og til vores store danske vindmølleindustri… har ændret sig.
  Før denne sag var min umiddelbare reaktion positiv og opbakkende hver gang der var indslag om vindmøller/andre grønne tiltag…. Det har nu skiftet til at det gibber i mig hver gang der er noget med vindmøller… jeg bliver konstant mindet om det ”overgreb” som nogen planlægger, og humøret bliver dårligt.

  Jeg er stadig tilhænger af grøn omstilling og dermed også af vindmøller – MEN vindmøller skal placeres så de generer mindst muligt – dvs. placeres på åbent hav, hvor ingen skal se på dem eller tåle den støj de udsender….. og en sådan placering vil også have meget mindre påvirkning af dyreliv. I øvrigt vil nytteeffekten af opsatte vindmøller være langt større hvis de placeres til havs hvor der er mere/mere konstant vind, i stedet for inde i en lille bugt.
  Placering af havvindmøller i Jammerland Bugt vil genere utrolig mange mennesker i området, uanset om det er ifht. bolig, sommerhus, camping eller andet. Turismen vil opleve nedgang… som vil have afsmittende effekt på de øvrige erhverv som bla. fødes via turismen.
  Med andre ord: løsningen på nuværende miljøudfordringer er IKKE at opsætte havvindmøller i kystnære danske farvande (herunder heller ikke i Jammerland Bugt) for derved at lave en ny miljøkatastrofe, i forsøget på at løse en ”gammel” miljøudfordring.

  Med baggrund i ovennævnte, vil jeg hermed opfordre til at projektet afvises.

  Med Venlig Hilsen
  Finn Bach

 2. Aase Steinmetz skriver:

  Der er påpeget så mange fejl i vvm-rapporten, så alene dette burde være nok til at standse projektet.
  Jammerland Bugt er et meget smukt rekreativt område for både mennesker og dyr. De enorme møller vil spolere meget af dette.
  Det værste ved dette projekt, er den manglende demokratiske indflydelse. Der er skrevet så meget og afholdt møder med politikerne, uden at det tilsyneladende har nogen virkning. Energistyrelsen har besluttet det hen over hovedet på alle.
  Borgerne har faktisk meget lidt at skulle have sagt.
  Hvorfor placere kæmpemøller i en bugt. Hvad med kysten ud for Hornbæk, Gilleleje og Tisvilde? Her kan møllerne komme til havs, hvor de hører hjemme.

 3. Claus Christoffersen skriver:

  Som borger i Kalundborg kommune, og sommerhus ejer, vil jeg gøre indsigelse mod etablering af vindmølle park i jammerland bugt. Da det vil have en stor negativ indflydelse på miljøet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.