Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 1: Visualisering


Vi er i gang med at gennemgå det fremlagte VVM materiale, et materiale der har været længe undervejs og oplyses at have undergået indtil flere kvalitetssikringsprocesser.

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM materialet. Der er mange tilfælde af store manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede… og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette..

Første emne er måske det vigtigste for de mange tusinde borgere, der benytter naturen ved Jammerland Bugt, nemlig Visualisering altså hvor meget vil havvindmøllerne belaste udsigten og true de rekreative kvaliteter ved den naturskønne bugt.

Voldsom, voldsom visuel belastning……se disse citater fra det fremlagte VVM materiale.

Der er en række væsentlige fejl i forudsætninger og der er valgt en række absolut ikke repræsentative lokaliteter og beskuelseshøjder….hvorfor den reelle påvirkning er voldsommere end det i rapporten anførte, det vender vi tilbage til.

Men uagtet ovenstående viser nedstående uddrag af citater fra det fremlagte VVM materiale en grotesk voldsom visuel påvirkning af landskab og kyst. Klart imod kystnærhedslovgivningens ånd..men ikke nødvendigvis lovgivningens bogstav…givetvis fordi ingen da havde tænkt på placering af store havvindmøller så tæt på land.

Her en række citater fra VVM materialet vedr. de visuelle påvirkninger:

Asnæs.

”Møllerne fremstår i dette samspil som store elementer der dominerer oplevelsen af landskabet”

”Den kystnære havvindmøllepark har fra dette fotostandpunkt en fuldstændig udbredelse i synsvinklen”

”Med den oplevede skala i samspillet med landskabet, landskabets sårbarhed og kompositionen af opstillingen som korrigerende faktorer vurderes påvirkningens væsentlighed til at være meget stor med væsentlige negative påvirkninger”

Svallerup:

”Det betyder, at der fra stranden samt enkelte områder i baglandet med frit udsyn over havet, vil være en meget stor visuel påvirkning”.

Bjerge Nordstrand og Bjerge Sydstrand

”Visualiseringen illustrerer, at den kystnære havmøllepark fylder hele synsfeltet ved udsigt centralt over Jammerland Bugt” (Bjerge Nordstrand)

” Den kystnære havmøllepark har fra dette fotostandpunkt en fuldstændig udbredelse i synsvinklen” (Bjerge Sydstrand)

”….vindmøllerne fremstår i dette samspil som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”(Gælder begge)

”Med den oplevede skala i samspillet med landskabet, landskabets sårbarhed og kompositionen af opstillingen som korrigerende faktorer vurderes påvirkningens væsentlighed til at være meget stor med væsentlige negative påvirkninger” (Gælder begge)

Reersø:

Møllerne fremstår som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”

”Den kystnære havmøllepark har fra dette fotostandpunkt en fuldstændig udbredelse i synsvinklen”.

”….men opleves som store elementer i det landskabelige samspil med Romsø og den åbne horisontlinje og dominerer oplevelsen af landskabet”

”Solen går ned bag vindmøllerne i både 3MW- og 7MW-opstillingen hele perioden 1. april – 10. september”.

”Med den oplevede skala i samspillet med landskabet, landskabets sårbarhed og kompositionen af opstillingen som korrigerende faktorer vurderes påvirkningens væsentlighed til at være meget stor med væsentlige negative påvirkninger”.

”…..Tilsammen øger de landskabelige og kulturhistoriske værdier

områdets følsomhed, og samlet vurderes væsentligheden af den visuelle påvirkning at være meget stor”.

Stillinge Strand

Den kystnære havmøllepark har fra dette fotostandpunkt en middelstor udbredelse i synsvinklen”

Flere punkter (Asnæs, Røsnæs, Reersø, Hindsholm samt store dele af Slagelse Kommune:

”…..men vil tage fokus fra oplevelsen af landskabsværdierne og hermed forstyrre oplevelsen af landskabets skalaforhold og elementer, idet især de kystnære dele af områderne vil påvirkes visuelt af møllerne”.

Kulturmiljøerne ved Reersø og på Asnæs vurderes af blive påvirket med stor negativ påvirkning grundet afstanden til den kystnære havmøllepark/beliggenhed i nærzonen”

Om Kystnærhedszone og lovgivning (fra VVM materialet) :

”Det er en national interesse, at danske kyster bevares som åbne kyststrækninger, og der må ikke opføres byggeri eller udføres anlægsarbejder, der kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdier. Retningslinjerne for kystnærhedszonen er dog ikke gældende på havet, og projektet er dermed ikke i strid med retningslinjerne, men møllerne vil udgøre en påvirkning af landskabet i kystnærhedszonen visuelt”

Ovenstående citater fra rapporten viser meget tydeligt hvor voldsom den visuelle påvirkning af dette bygningsværk er for store dele at det Vestsjællandske landskab. Særligt kysten, Danmarks sidste vilde natur er voldsomt truet. Og de gode bestræbelser med fredninger og andet der gjort for områder i land er nu i den grad truet…fordi lovgivning ikke lige havde tænkt på bygningsværker på vandet.Til ovenstående visuelle påvirkninger kommer så støj…både i anlægsfase og senere driftsfasen… mere om dette senere!

Husk: Du kan selv gøre indsigelser mod opførelsen af de gigantiske havvindmøller, der burde placeres langt ude på havet i stedet for tæt på kysten. Fristen for indsigelser er den 28. februar 2019 og indsigelsen skal sendes på mail til open-door@ens.dk

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

4 Responses to Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 1: Visualisering

 1. Lars Werner skriver:

  TAK til bestyrelse m fl fir jeres utrættelige kamp for at sikre en fortsat kystmøller natur🙏🏻

 2. hanne seybold skriver:

  havvindmøller i Jammerbugt – de må da placeres langt fra
  fra land

 3. Jes Rasmussen skriver:

  Flott at i holder modet oppe og finder alle disse fejl. Det er grotesk at VVM-redegørelsen er gået igennem kontrollen hos Energistyrelsen eller også er kravene i forundersøgelsestilladelsen meget lave. Men har alle disse fejl nogen betydning for om tilladelsen blir givet ? Og hvordan kan en personlig indsigelse bedst formuleres for at nogen tenker over den – som noget andet end en lille sommerhusejers private mening. Jeg tar imod råd til hvordan min indsigelse kan få størst virkning. Mvh Jes

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.