Møllerne bliver større og større…

Energistyrelsen har nu udarbejdet et såkaldt afgrænsningsnotat, der overfor projektmager beskriver hvad den reviderede miljøkonsekvens-rapport for det endelige projekt skal indeholde.

Afgrænsningsnotat kan ses på energistyrelsens hjemmeside på nedenstående adresse:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/afgraensingsudtalelse_om_indhold_af_miljoekonsekvensrapport_for_hav_marts_2022.pdf

Det er denne reviderede miljøkonsekvensrapport for det endelige og konkret ansøgte projekt, der forlægges til endnu en offentlig høring, forventeligt indenfor et års tid. Der lyder desværre forskellige tidspunkter fra henholdsvis pressechef i Energistyrelsen og på hjemmesiden for Energistyrelsen.

At der overhovedet kommer en sådan supplerende høring, skyldes projektet Vesterhav Syd. Her var det først fremlagte projektmateriale ikke præcist og konkret nok til en individuel vurdering for borgere og myndigheder. Derfor gennemføres der en anden høring (både for Vesterhav Syd samt andre efterfølgende projekter) hvor det præcise og endeligt ansøgte projekt og dets præcise miljøkonsekvenser skal beskrives.

Afgrænsningsnotatet for Jammerland Bugt omtaler nu et projekt med lidt færre havvindmøller. Det lyder jo egentlig godt. Men læser man så avisartikler om samme, lader det nu til at projektmager planlægger endnu højere havvindmøllerne end de tidligere på 200 meter.

Der tales om 236 meter… En højde der overgår Asnæsværkets højeste skorsten og faktisk nu nærmer sig Storebæltspylonerne! Lige med den forskel at der her skal 24 af disse ind i en bugt, der er livsnødvendig for internationalt beskyttede dyrearter samt giver rekreation og bopæl til rigtig mange mennesker.

Så store møller er i sandhed havvindmøller, der bør sættes op langt til havs hvor både vindforhold er bedre, gener væsentligt mindre. Den helt rigtige løsning er de Energi-øer som Energinet.dk og Energistyrelsen aktivt arbejder med.

Samtidig kan man i aviser læse at Europas (selvskabte) afhængighed af russisk gas nu gør ”at edderfugle må vige for vindmøller” og Miljøministeren gør sig til talsmand for at der af samme grund ”må gøres op med det det grønne bureaukrati” Samme miljøminister, der masser af gange har gjort sig til talskvinde for nødvendigheden og vigtigheden af biodiversitet mv. Prøv blot at google Miljøminister Lea Wermelin” og ”biodiversitet” Alt dette er nu pludselig tilsyneladende ikke så vigtigt mere!

Et citat fra Wermelin er ”Der er brug for akut handling, hvis vi skal nå at vende udviklingen for vores pressede natur” link: https://www.netnatur.dk/eu-styrker-indsats-for-biodiversitet/

Vi ved hvor svær og langvarig en proces det kan være at få beskyttet truede dyrearter, og har derfor en tro på at de regler, der nu er gældende er væsentlige og særdeles veldokumenterede. Og derfor skal disse ikke lige fejes til side af en selvskabt forsyningsmæssig afhængighed af eksempelvis russisk gas.

Og det lyder også meget mærkværdigt, at gældende regler pludselig skulle kunne erstattes af nye. Vi har jo i årevis måtte lægge øre til, at uagtet Jammerland Bugt havvindmølleprojektet ikke ville kunne fortsætte under nugældende (absolut mere fornuftige) regler, er det ansøgt under ældre regler og dette må respekteres og kan ikke ændres!

Afgræsningsprojektet indeholder en række miljømæssige forhold for dyr, landskab og mennesker som projektmager skal redegøre for. Og der skal redegøres både for projektets egen påvirkning samt den samlede påvirkning med andre eksisterende samt planlagte forhold/arbejder.

Afgræsningsnotatet skriver nu heldigvis også tydeligt, at både Sverige og Tyskland ønsker at deltage i den videre proces. Der erindres her om at Sverige også i Jammerland Bugt (som med Lynetteholmen i København) har talt med store (kritiske) bogstaver overfor projektet… Et forhold der tidligere var tilløb til at Energistyrelsen ikke ville viderebringe.

 Vi afventer den reviderede miljøkonsekvensrapport for projektet. Vi forventer at samme giver mulighed for kontrol og kvalitetssikring, det er vel derfor den sendes i høring?

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm.

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.