Folketinget på besøg ved Jammerland Bugt

Orientering fra bestyrelsen for Beskyt Jammerland Bugt:

Vi havde den 29. marts besøg af 8 folketingsmedlemmer fra Folketingets miljø- og fødevareudvalg. Besøget var en del af en samlet 2 dages-studietur for udvalgsmedlemmerne til forskellige lokationer og virksomheder. Et af de lokale besøg gik til Jammerland Bugt og blev afholdt på Urhøj Camping, hvor Lone og Alex velvilligt stillede lokaler til rådighed. Også repræsentanter fra European Energy var mødt frem. Fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt var bestyrelsesmedlemmerne Hans Simonsen og Michael Amstrup mødt op, flankeret af biolog og miljørådgiver Søren Mark Jensen som faglig ekspert på fugleområdet.

Mødets primære formål var at drøfte dilemmaet: ”Hvordan undgår man konflikt mellem klimahensyn (vindmøller) og miljøhensyn (beskyttede fuglearter m.v.)?”

Ved mødet fortalte repræsentant fra European Energy om status på projektet samt, at man forventer, at arbejde med ”Miljøkonsekvensrapporten” (tidligere kaldet ”VVM”) vil blive færdiggjort i løbet af indeværende år, hvilket sandsynligvis ville indebære en offentlig høring i løbet af 2023. Repræsentanten fra European Energy fortalte ligeledes, at projektet, såfremt det blev realiseret, ville kunne forsyne ca. 240.000 danske husstande med grøn strøm, eller hvad der, hvis strømmen blev leveret til et ”Power to X – anlæg”,  ville kunne producere grønt brændstof svarende til brændstofforbruget for 2 stk. Mærsk supertankskibe. Som det måske er mange bekendt bliver forskellige ”Power to X” løsninger rigt fremført af vindbranchen som løsningen på at kunne ”lagre” energi fra vedvarende energikilder for senere at kunne anvende den til f.eks. fly- eller skibstrafik eller for at kunne dække energibehovet i de perioder, hvor det ikke blæser eller solen ikke skinner.

Repræsentanterne fra European Energy mener grundlæggende ikke at konflikten mellem fugle på den ene side og etablering af en gigantisk vindmøllepark på den anden side, nødvendigvis er et problem, hvilket European Energy´s egne undersøgelser taler for.

Dette synspunkt blev skarpt kritiseret af vor faglige ekspert og biolog som anså undersøgelsen for at være ufaglig og udokumenteret. Netop dette dilemma vil med stor sandsynlighed være et af hovedstridsemnerne i forbindelse med den kommende høring, hvilket foreningens fagekspert tydeligt forklarede for de tilhørende. Der blev stillet mange gode spørgsmål fra politikerne som indikerede de mange dilemmaer der er forbundet med etablering af en gigantisk vindmøllepark i en forholdsvis uforstyrret bugt i et indre dansk farvand.

Vort korte svar på løsningen af dilemmaet: Flyt de store havvindmøller ud til de allerede besluttede ”Energi-Øer”, hvor de gør mest gavn (mere vind, mm.) og mindst skade. Det giver ingen mening at ødelægge sparsom, værdifuld natur for at redde klimaet, når der findes klart mindre skadelige alternativer.

Ved tidspunktet for besøget var der god sigtbarhed langt ud forbi bugten, hvor man meget tydeligt kunne se spidsen af Reersø, spidsen af Asnæs, Fyn, Romsø mm. samt ikke at forglemme nogle elementer med skala – dsv. den 220 meter høje skorsten fra Asnæsværket og møllerne på Asnæs. Med disse elementer er det ikke svært at forestille sig den betydelige voldsomhed som en realisering af projektet vil påføre området. Det er min fornemmelse at alle kunne forholde sig til dette, selvom det jo ikke var en del af agendaen for mødet.

På foreningens vegne

Michael Amstrup, bestyrelsesmedlem

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm.

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.