Samlet miljøpåvirkning af bugten…

Folketingsmedlem Jacob Jensen har taget et vigtigt initiativ til at Folketingets miljø- og fødevareudvalg i slutningen af marts skal se Jammerland Bugt. De skal ved selvsyn se, hvor European Energy A/S under ”Åben dør” ordningen har indsendt ansøgning om opførelse af en voldsom og udstrakt vindmøllepark med endog meget store havvindmøller.

Bugten har en høj rekreativ værdi for et meget stort antal mennesker og udgør en yderst vigtig lokalitet for en lang række dyr, heriblandt flere arter der nyder særlig og international beskyttelse. Blandt sidstnævnte kan bl.a. nævnes den eneste hvalart i de indre danske farvande, marsvinet samt edderfuglen. Til april kan man (måske) ved selvsyn se marsvinet yngle tæt på kysten ved Bjerge Nordstrand, som det fremgår af denne video fra april 2020:

Jacob Jensen har tidligere rejst samråds- og ministerspørgsmål omkring hvorledes bugten miljømæssigt kan forventes at blive udfordret.

Svaret på dette kan man allerede få et indtryk af ud fra det materiale som projektmagers rådgiver indleverede i 2018 (Miljøvurderingsrapport/VVM-materiale). Heri vurderes miljøpåvirkningerne fra over 100 miljøkritiske punkter for henholdsvis anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.

Ser man alene på anlægs- samt driftsfasen er resultaterne fra projektmagers materiale af de lidt over 100 mulige påvirkninger af miljøet følgende:

Det ses at langt de fleste af påvirkningerne ender som samlet negative for miljøet i både anlægs- og driftsfasen!

Det er derfor ganske tydeligt, at den valgte lokalitet er uegnet for det aktuelle gigantiske havvindmølleprojekt i bugten. Det har en alt for høj pris for miljøet!

Den viste sammentælling er foretaget for projekts påvirkning alene. Inkluderer man de øvrige forhold i området, de såkaldte kumulative forhold, falder projektet endnu tydeligere negativt ud!

Og den kumulative betragtning er jo præcis hvad man reelt vil opleve både som dyr og mennesker mv.

Mange forhold er udeladt eller utilstrækkeligt behandlet i det af projektmager i 2018 fremlagte materiale. Så de miljømæssige ulemper er flere og ofte mere alvorlige end det der er vist i projektmagers materiale.

Danmark har som bekendt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm.

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet (som de kommende Energi-øer) og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.