Tak for mange gode input… Processen herfra

Både myndigheder, organisationer og private har i slutningen af 2021 indsendt forslag til, hvad det er væsentligt at få dækket i den kommende miljøkonsekvens-rapport – for det konkrete projekt – der nu skal udarbejdes. Energistyrelsen er ved at gennemgå det indsendte materiale og videregiver derefter forventelig et oplæg til indholdsfortegnelse for rapporten til projektmager (European Energy A/S) og dennes rådgiver.

En sådan rapport har allerede inden de ovennævnte forslag til indhold en række faste elementer som sådanne miljøkonsekvensrapporter (tidligere kaldt VVM-rapporter) skal indeholde.

Kalundborg Kommune har klart fastslået både kommunens holdning til det aktuelle projekt samt specificeret hvad de gerne ser behandlet i rapporten. Danmarks Naturfredningsforening samt Dansk Ornitologisk Forening har ligeledes deltaget med input. Og naturligvis har også foreningen Beskyt Jammerland Bugt indsendt respons.

Det forlyder at det kan forventes at miljøkonsekvens-rapporten for det konkrete ansøgte havvindmølle-projekt udsendes i 8 ugers offentlig høring sidst på året.

Den forrige rapport havde et omfang (hovedrapport, bilag samt væsentligste referencer) på over 2.000 sider. Dette er et ganske voldsomt materiale at få læst og meget ressourcekrævende (tidsmæssigt som økonomisk) at få kontrolleret.

Energistyrelsen synes meget overraskende – og helt ude af tråd med tidligere afgørelse fra Energiklagenævnet – at have arbejdet med at projektmager nu skulle kunne fremlægge op til 5 alternative projekter fremfor ét konkret projekt.  Fem forskellige projekter er det helt urealistisk at få vurderet på 8 uger og som nævnt absolut ude af trit med afgørelsen fra Energiklagenævnet.

Det skal nu alene være det konkrete anlægsforslag man ønsker at opføre der fremlægges.

Den forrige miljøkonsekvensrapport var som bekendt fyldt med pinlige og ganske åbenlyse fejl og gav ikke på alle punkter mulighed for kontrol.

Det er derfor vigtigt, at de nødvendige baggrundsdata fremlægges for kontrol, hvis man da ønsker at beslutningsmaterialet skal være retvisende. Dette må vi forlange at Energistyrelsen støtter op om, ellers bliver der blot tale om at høringen er en formalia der skal overstås og processen herom blot er en skin- eller skueproces.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.