Status vinter 2022… og processen herfra

På Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) kan man under punktet ”Vindenergi og aktuelle projekter” finde status for det påtænkte kystnære havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

De senest nævnte aktiviteter, ses at være indkaldelse af ideer til hvilke punkter, der skal tages med i den endelige Miljøvurderings rapport (VVM-rapport) for projektet. Deadline for indsendelse af sådanne indholdsforslag til rapporten var som tidligere nævnt 2/12 2021.

Det procestrin vi så nu venter på er, at der som skrevet på Energistyrelsens hjemmeside udarbejdes en ny VVM-rapport for det helt konkrete projekt. Denne Miljøvurderingsrapport kommer så i offentlig høring i 8 uger. Hvornår dette sker, er ikke angivet på Energistyrelsens hjemmeside.

På Energistyrelsens hjemmeside står der følgende om denne rapport:

Når der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sende rapporten i en otte ugers offentlig høring. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes vil Miljøstyrelsen efter de otte ugers offentlig høring tage stilling til, om der kan meddeles miljøvurderingstilladelse til projektet.

At der kommer en sådan ny VVM-rapport samt ny høringsfase, skyldes en afgørelse fra Energiklagenævnet i 2018 for vindmølleparken Vesterhav Syd. Denne afgørelse siger meget fornuftigt, at der skal fremlægges et helt konkret anlægsprojekt og det er dette helt konkrete anlægs mulige miljøpåvirkninger, der sluttelig skal vurderes og indhentes kommentarer til.  

Det besynderlige ”Afgrænsningsnotat” fra projektmagers nuværende rådgiver WSP, som Energistyrelsen også fremlagde i tilknytning til ideindkaldelsen, omtaler en rapport med op til 5 alternative anlægsudformninger!

Det er helt uacceptabelt at bede folk, organisationer og andre forholde sig hertil.

Og det er helt ude at trit med afgørelsen fra Energiklagenævnet. Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” har naturligvis skrevet til Energistyrelsen og protesteret over denne åbenlyse mistolkning af hensigt og indhold i Energiklagenævnets tidligere afgørelse.

Vi ser frem til en væsentligt mere gennemarbejdet og retvisende konkret rapport end det (ret fejlagtige) materiale projektmager og dennes daværende rådgiver fremlagde i 2018.  Skal der være mulighed for kontrol og reel faglig dialog er det naturligvis væsentligt, at forudsætninger og baggrundmateriale dertil fremlægges/gøres tilgængelige.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.