Referat af folkemøde om Jammerland Bugt

21. september 2022                          referent: Kirsten Dirchsen

Hvad skal der ske med Jammerland Bugt?

På initiativ af Jacob Jensen og Kaare Dybvad, havde over 100 deltagere denne onsdag trodset vejr og vind og fundet vej til forsamlingshuset i Svallerup, hvor P-pladsen var fyldt op med biler og cykler.

Der var lagt op til en livlig debat, med et panel bestående af Jacob Jensen, medlem af Folketinget (V), Kaare Dybvad, Udlændinge- og integrationsminister (S) og Kalundborgs borgmester Martin Damm. Til at holde styr på forsamlingen sad Formand for Foreningen Beskyt Jammerland bugt, Ole Nyvold, ligeledes i panelet.

Paneldeltagerne indledte med at redegøre for hver deres personlige holdning til havvindmølle-projektet i Jammerland Bugt. Jacob Jensen er tilhænger af grøn energi, men lodret imod det aktuelle projekt grundet omfang og placering. Det samme er Martin Dam, hvis protester, som han selv udtrykte det, beklageligvis ikke kommer i betragtning, da projektet kører via ”åben dør” ordningen. Kaare Dybvad var klar fortaler for flere havvindmøller i Danmark, også for projektet i Jammerland Bugt.

Jacob Jensen udtrykte klart, at det er nødvendigt med en god balance mellem mennesker, miljø og den grønne omstilling. Han støtter åbenlyst modstanden mod projektet og ødelæggelsen af den smukke natur og miljøet i og omkring Jammerland Bugt.

Kaare Dybvad udtrykte bl.a., at vi i Danmark ikke har tid til at vente på etableringen af de store Energi-øer, da teknologien endnu ikke er på plads (hvilket ikke er korrekt, kommentar fra referent) og at det derfor er bydende nødvendigt, at der opføres en masse mindre, hurtige og billige projekter (her blev der indskudt i en kommentar fra salen, at Kriegers Flak blev vedtaget i 2015 og taget i brug 2021, så der behøver ikke at være lang tidshorisont på større Havvindmølle-projekter, placeret på havet.)

Martin Dam berettede om initiativer som netop Kalundborg Kommune har taget for at gøre Kalundborg mere grøn, så som etablering af sol-, vind-, og biogasanlæg samt at en stor del af fjernvarmeforsyningen er baseret på overskudsvarme. Martin Dam mener ligeledes, at det er helt urimeligt, at dette projekt overhovedet er igangsat i bugten ud for Kalundborg. De grønne projekter der allerede er etableret eller som snart står færdige i Kommunen svarer til mere end 5-6 gange den strøm som Kalundborg forbruger.

Ole Nyvold opsummerede kort om projektet som nu har været mere end 10 år undervejs og hvor dokumenter udgøre ca. 4000 A4-sider. Der er undervejs i arbejdet heldigvis opnået resultatet. Projektet startede med at omfatte 80 Havvindmøller placeret indtil 4 km fra land dækkende et areal på 70 km2, til nu at indeholde max. 24 stk. Havvindmøller, med en afstand min. 8 km fra kysten. Til gengæld ønsker European Energy, at møllerne der nu projekteres, skal være 234 m høje. Sidste offentlige høring forventes at blive i foråret 2023. Derudover blev kritiseret, at politikerne indtil 1/7-2022 har ladet en ”lovgivningsport” stå vidt åben, så ansøgninger om kystnære Havvindmøller, hvor kommunerne kun har indsigelsesret, er væltet ind. Efter 1/7-2022 får kommunerne nu vetoret på nye kystnære projekter.   

Generelt var de fremmødte, meget engagerede i mødet, og rigtig mange deltog i debatten med holdninger og spørgsmål. Der blev berørt emner om bl.a: lavfrekvent støj – miljøpåvirkning i bugten – vandkvalitet – dyreliv (herunder havdykænder, marsvin, fisk, blåmuslinger mm.) – kumulative effekter ved kombinationen af klapning (fx dumpning af sand fra uddybning af havneområder, kommentar fra referent) og Havvindmøller – en sårbar placeringen som vil være omgivet af Natura 2000 områder – Sveriges modstand mod projektet – kan bugten udlægges som Natura 2000 område? – det oprindelige formål med ”åben dør” ordningen – manglende statsligt krav om arealleje af de berørte områder – ødelæggelse af menneskers trivsel (mange borgere føler, at man i ”Udkantsdanmark” tromles ned og at lokale holdninger ikke møder lydhørhed) mv.

Frustrationen og modstanden over projektet blev atter understreget, men dette til trods udviste deltagerne stor tålmodighed og vedholdenhed med deres spørgsmål.

Politikkerne gjorde deres bedste for at besvare de mange gode spørgsmål og selv om der var store meningsforskelle blev mødet afholdt i god ro og orden.

P.S. Årets generalforsamling i foreningen “Beksyt Jammerland Bugt” afholdes lørdag den 22. oktober kl. 10.00 i Gørlev-Hallen.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.