Status vedr. VVM-redegørelsen og en interessant afgørelse vedr. erstatning

VVM: Orbicon har på vegne af European Energy A/S, udleveret VVM-redegørelsen til Energistyrelsen den 17. juni 2015. Når Energistyrelsen er færdig med at behandle redegørelsen, bliver den offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Efterfølgende sendes VVM-redegørelsen i såkaldt stjernehøring hos forskellige offentlige myndigheder, herunder Kalundborg Kommune. Efter stjernehøring udsendes VVM-redegørelsen i offentlig høring.

Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” kan først komme med indsigelser og kommentarer under den offentlige høring, der sandsynligvis finder sted i løbet af efteråret.

Erstatning: Hvis havvindmøllerne bliver opsat i Jammerland Bugt – hvad vi inderligt håber ikke sker – kan alle de berørte beboere i lokalområdet søge erstatning. I den forbindelse har der været en meget interessant afgørelse vedr. erstatning til en skovejer i Nordjylland. Skovejeren har fået en meget stor erstatning, bl.a. fordi Skat har foretaget en markant nedskrivning af ejendomsvurderingen, udelukkende baseret på naboskab til vindmøller. Såvidt vi kan vurdere, ligner denne afgørelse meget den situation som beboerne ved Jammerland Bugt kan komme i, hvorfor afgørelsen er meget positiv.

Omvendt understreger afgørelsen også, at Kalundborg Kommune kan se frem til en markant reduktion i indtægter fra ejendomsskatter, hvis havvindmøllerne bliver opsat.

Nedenstående artikel har lidt flere oplysninger:

skatJB

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

6 Responses to Status vedr. VVM-redegørelsen og en interessant afgørelse vedr. erstatning

 1. Peter K skriver:

  Erstatning? Ja måske.. Men salgbarheden af ejendomme i lokalområdet er allerede nu påvirket af det groteske projekt. Det er jo ikke fordi der i forvejen er rift efter ejendommene på egnen.

  De potentielle tab for boligejerne, er formentligt enorme, især for fritidshuse hvor herlighedsværdien af stranden og udsigten ud over Bugten er et særdeles vigtigt element. Hvor mange potentielle købere vil køre 50-100km fra sit hjem, til sit fritidshus, for at glo på en kæmpe industriel vindmøllepark under den obligatoriske aftentur?

  En lokal mægler har overfor mig oplyst, at handlen på en naboejendom (et fritidshus) gik i vasken, fordi køberne bakkede ud efter vindmølleaffæren blev kendt.

 2. Finn Bach skriver:

  På DR’s tekst tv 6/7, er der beskrevet en sag om 6 allerede opstillede vindmøller i Agersted.
  Virkeligheden er at målinger viser at møllerne larmer mere end de var beregnet til at ville gøre.
  Myndigheden, i det her tilfælde kommunen, vil ikke gribe ind – men henholder sig til beregningerne!!!!
  Sagen bliver bragt for miljøministeren.

  Måske beregningerne i VVM undersøgelsen vedrørende støjniveauer ved vindmøller i Jammerland Bugt, heller ikke svarer til det der kan måles hvis de nogenside bliver sat op??

  Finn Bach

  • Chr. Wacker skriver:

   Det er tankevækkende, at der tilsyneladende ikke foreligger støjmålinger på eksisterende havmølleparker, således at beregnede støjniveauer evt kan bekræftes og dokumenteres.
   Men når ambitionsniveauet for grøn energi er sat så højt som i Danmark, er det naturligvis en fordel ikke at kende eksakte værdier, men kun beregnede, idet disse altid kan tilpasses således at de ligger inden for lovmæssige krav.

 3. Gitte Hou Olsen skriver:

  Tak for opdatering med VVM-redegørelse. Ved nogen, om vores advokats brev til Energistyrelsen om påstand om inhabilitet i sagens afgørelse er blevet besvaret?

  • jammerlandbugt skriver:

   Nej, det er så vidt vides ikke blevet besvaret. Der ansøges nu om nyt foretræde for Folketingets (nye) Energiudvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.