Referat af borgermøde den 17. marts 2019

Der var ikke færre end 600 deltagere til Beskyt Jammerland Bugts borgermøde søndag den 17. marts. Dette på trods af at mødet først blev annonceret tre uger før.

Borgermødet har været omtalt i adskillige landsdækkende medier, ikke mindst fordi at Jyllandsposten samme dag havde en forsideartikel om stor modstand mod kystnære havvindmølleparker.

Mødet startede med at formand for Beskyt Jammerland Bugt, Ole Nyvold, gennemgik agendaen og dernæst understregede, at foreningen går 100% ind for den grønne omstilling. Hernæst blev de mange indsigelser som projektet i Jammerland Bugt har modtaget omtalt, og det blev bemærket at projektet i Jammerland Bugt, har modtaget flere indsigelser end projekterne i Omø Syd, Mejl Flak, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord har modtaget tilsammen.

Efterfølgende gennemgik Borgmester Martin Damm indsigelsen fra Kalundborg Kommune, en kommune der i parentes bemærket, er en af de absolut mest grønne i Danmark! Allerede i 2012 sagde kommunen klart nej til havvindmøller i Jammerland Bugt og en enig kommunalbestyrelse fastholder også i 2019 dette krav. Siden 2012 er prisen på strøm fra rigtige havvindmøller faldet så meget, at det på ingen måde længere er rimeligt at belaste den kystnære natur med gigantiske møller.

Ingeniør Jan de Wit gennemgik herefter foreningen Beskyt Jammerland Bugt og advokat Brian Hebel Andersens indsigelse mod VVM-materialet for havvindmølleparken i bugten. Indsigelsen er på over 200 sider og dækker mange helt urimelige forhold i projektet, ikke mindst forhold vedr. Marsvin, sejladsforhold, støj og turisme. Ole Nyvold gennemgik herefter indsigelsen punkter vedr. fugle, herunder både edderfugle, samt de to rovfugle – havørn og fiskeørn – der stort set ikke omtales i VVM-materialet.

Arkitekt Lene Tranberg gennemgik hernæst de visuelle forhold i VVM-materialet. Disse er yderst kritiske og er udført meget manipulerende. Lene anbefalede at man gik ned til kysten f.eks. ved Svallerup Strand og kigger på de seks – kun 130 meter høje vindmøller – der står 9 km væk på Asnæs. Disse fremstår visuelt langt større end de 30-60 – meget højere havvindmøller – der fremgår af VVM-materialet. Møllerne i VVM-materialet er kun seks km. fra land… Yderligere gennemgik Lene hvorledes billedmaterialet i VVM-rapporten udelader store dele af møllerne, uagtet at dette sagtens kunne indeholdes.

Advokat Brian Hebel Andersen gennemgik derefter hvilke juridiske tiltag som foreningen påtænker hvis Energistyrelsen godkender projektet og udsteder en etableringstilladelse. Der er mange muligheder af juridisk art, herunder Energiklagenævnet, Europakommissionen, Espoo samt en standart retssag ved byretten. Et af de overordnede juridiske emner er, at en forundersøgelsestilladelse IKKE giver ret til etableringstilladelse, samt at det er lovligt og sagligt at tage hensyn til Kalundborg Kommunes holdning.

Hernæst var besøg af 5 politikere, der alle er opstillet på Vestsjælland. Deltagerne var Laura Lindahl (LA), Jacob Jensen (V), Rasmus Horn Langhoff (S), Karin Nødgaard (DF) og Eva Flyvholm (Enh). Alle undtagen repræsentanten fra Enhedslisten var kraftige modstandere af havvindmølleprojektet ved Jammerland Bugt og flere lovede at arbejde for at projektet blev forkastet af Energistyrelsen.

Afslutningsvis sagde formand Ole Nyvold tak for det flotte fremmøde, og lovede at foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil forsætte arbejdet med at friholde den smukke bugt for gigantiske havvindmøller. Dette arbejde vil naturligvis kræve en stor indsats, og Ole understregede at foreningen gerne vil have flere medlemmer. Man kan blive indmeldt i foreningen her:


http://jammerlandbugt.dk/meld-dig-ind/

Præsentationer fra mødet kan ses her:

Her er præsentationen vedr. indsigelsen fra Beskyt Jammerland Bugt:

Nordvestnyt havde også et kort referat af mødet, det kan ses her:

PS. Husk at Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, det svenske Naturvårdsverket (miljøministeriet), Akademirådet, Dansk Jægerforbund og langt over 5.400 borgere er kraftige modstandere af havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.