Hvornår kommer der en afklaring om havvindmøller i Jammerland Bugt?

Ovenstående spørgsmål arbejder foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” for at få afklaret. Men nu kommer også borgmester Martin Damm, Kalundborg på banen og udfordrer Energistyrelsen og ministeren. Dette fremgår af nedenstående stort opsatte artikel i Jyllands-Posten fra 5. maj 2016. Af artiklen fremgår det klart, at Martin Damm er utilfreds med, at ministerens nye fremdriftskrav tilsyneladende ikke fører til noget.

Artiklen findes her:

20160505 JP

Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” er helt enige med borgmesteren i, at det er utroværdigt at ministerens fremdriftskrav intet fører til. Det er urimeligt at borgerne ved Jammerland Bugt skal gå og være bekymrede i så lang tid. Energistyrelsen har nu haft den foreløbige VVM-redegørelse til “kvalitetskontrol” siden juni 2015, og styrelsen kræver åbenbart stadig nye oplysninger fra European Energy. Dette er ikke rimeligt adfærd overfor borgerne, ministeren må komme på banen.

 

Link til artiklen:

J-P 5. maj 2016

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Hvornår kommer der en afklaring om havvindmøller i Jammerland Bugt?

 1. Finn Bach skriver:

  JA – det er helt urimeligt at vi, på trods af “fremdriftskrav”, bliver holdt hen i uvished.

  Jeg har i marts/april skrevet til Energistyrelsen, og har fået nedenstående venlige “ikke svar”:

  Kære Finn

  Jeg har forståelse for din frustration.

  Tidsplanen er revideret, da Energistyrelsen har anmodet om supplerende oplysninger til VVM-redegørelsen, som kræver udarbejdelse og efterfølgende gennemgang og vurdering hos Energistyrelsen. Der er tale om en foreløbig VVM-redegørelse. Det kan ikke afvises, at det kan blive nødvendigt med evt. revidering af processen. I denne proces er det vigtigt, at der sker en korrekt kvalitetssikring af de udarbejdede forundersøgelser.

  På baggrund af tilladelsen til forundersøgelser udarbejder projektudviklere bl.a. en VVM redegørelse, en konsekvensvurdering, en vurdering af projektet i forhold til særligt beskyttede dyrearter, som samlet udgør en forundersøgelsesrapport. I procesoversigten på vores hjemmeside er disse undersøgelser benævnt som ”VVM-redegørelse”, hvilket også er udbredt betegnelse i andre sammenhænge. Der er dog tale om en samlet forundersøgelsesrapport. Jeg beklager hvis procesoversigten har forvirret billedet.

  VVM-processen afhænger bl.a. af projektets størrelse, placering, omfang af kvalitetssikring, høringsproces og de indkomne høringssvar. Som nævnt i min tidligere e-mail, har Energistyrelsen meldt ud, at det var styrelsens forventning, at projektet kan komme i myndighedshøring i foråret 2016.
  Myndighedshøringens varighed er som udgangspunkt 4 uger. Efterfølgende vil der være en offentlig høring, som varer i 8 uger. Når høringsperioderne er udløbet, skal de indkomne bemærkninger gennemgås af Energistyrelsen.

  Som alle andre åben-dør-ansøgere er European Energy også underlagt fremdriftskrav, som Energistyrelsen har iværksat. Kravene kan du læse mere om på vores hjemmeside her;

  http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmoller/aaben-doer-ordningen/aaben#Nye krav til fremdrift i projekterne

  Disse krav er forpligtende for begge parter, som betyder, at sagsbehandlingen hos Energistyrelsen også skal sikre fremdrift i projekterne. Såfremt Energistyrelsen godkender forundersøgelsesrapporten, skal European Energy inden for 3 måneder tilkendegive, hvorvidt der ønskes opført en havvindmøllepark i Jammerland Bugt. Herefter skal der modtages en ansøgning om etableringstilladelse senest 6 måneder fra godkendelse af rapporten.
  Med venlig hilsen / Best regards

  Gülsüm Koc
  Fuldmægtig / Advisor
  Center for Energiressourcer / Centre for Energy Resources
  Mobil / Cell +45 3392 4947
  E-mail open-door@ens.dk

  Danish Energy Agency – http://www.ens.dk
  – part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

  Fra: Finn Bach [mailto:FINBAC@gladsaxe.dk]
  Sendt: 29. marts 2016 17:20
  Til: ENS Åben-dør postkasse
  Emne: SV: Fremdriftkrav vedr. kystnær havvindmøllepark Jammerland Bugt

  Kære Gülsüm

  Mange tak for dit svar.

  Som det måske fremgår, så er jeg noget frustreret over at være efterladt i det tomrum hvor det er uafklaret om der kommer møller eller ej.
  For mig og alle andre som bliver berørt betyder ”revideret tidsplan” at endnu et halvt år er gået, i frustration og u-afklaring, i forhold til om vores dejlige sommerhusområde og strand, bliver smadret af kystnære vindmøller.
  Derfor:
  Hvad er grunden til at tidsplanen er revideret? Og hvor sikre kan vi være på at tidsplanen ikke igen revideres?

  I forhold til spørgsmål C) har jeg spurgt til tidsplan.
  I dit svar har du lavet link til procesoversigt, som jeg har været inde på.

  Af procesoversigten fremgår ikke forundersøgelsesrapport (som du skriver i E) ” Såfremt Energistyrelsen godkender forundersøgelsesrapporten, skal European Energy inden for 3 måneder tilkendegive, hvorvidt der ønskes opført en havvindmøllepark i Jammerland Bugt.”
  Tænker du mener: såfremt Energistyrelsen godkender VVM redegørelsen ………….
  Har jeg ret i det?

  OG det helt store problem (i forhold til tid) er: hvor lang tid kan ”VVM-processen” tage – for det fremgår ikke af procesoversigten. Indtil nu har den varet fra juni 2015 – og der er ikke sendt noget i høring endnu.

  Endvidere så har der i start marts været artikel i Nordvest Nyt – hvor European Energi udtaler at der sandsynligvis vil kunne gå 3-4 år endnu, inden det er afklaret om der kommer vindmøller i Jammerland Bugt.
  Blandt andet lyder forklaringen fra European Energi ifølge artiklen, at ”Energistyrelsen kan bruge 2-3 år på processen med VVM/høringer osv.”.

  Er overbevist om at den politiske motivation for ”skærpede krav om at sikre fremdrift” – IKKE stemmer overens med at alle vi berørte (sommer)hus ejere, skal vente på afklaring i 3-4-5 år.
  Tværtimod var det politikkernes hensigt at sikre at borgere IKKE skulle kunne risikere at skulle vente i 3-4-5 år på afklaring.
  Derfor er det heller ikke iorden hvis VVM processen tager urimelig lang tid.

  Sammenfattende:
  Hvorfor er tidsplanen revideret?
  Kan vi regne med at nuværende tidsplan overholdes?

  I forhold til E):
  Har jeg ret i at du mener VVM redegørelsen ?

  Hvad er tidsplanen for VVM processen?

  Ser frem til at høre fra dig………….

  Med Venlig Hilsen
  Finn Bach
  Holmevej 5
  4480 St. Fuglede

  Fra: ENS Åben-dør postkasse [mailto:open-door@ens.dk]
  Sendt: 29. marts 2016 14:55
  Til: Finn Bach
  Emne: SV: Fremdriftkrav vedr. kystnær havvindmøllepark Jammerland Bugt

  Kære Finn Bach

  Tak for din e-mail.

  Jeg skal forsøge at besvare dine spørgsmål vedrørende åben-dør-projektet ved Jammerland Bugt.

  A). Har Energistyrelsen kontaktet projektmageren for afklaring af den videre proces? – og hvad blev resultatet?

  Energistyrelsen har løbende været i kontakt med European Energy vedrørende VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt og fremdrift i projektet. European Energy er fortsat interesseret i at arbejde videre på projektet.

  B). Hvad er status på ansøgningen og dertil hørende høring?

  Jeg kan oplyse, at processen med den foreløbige VVM-redegørelse fortsat er i gang. Pt. arbejder European Energy videre med Energistyrelsens kommentarer til redegørelsen. Energistyrelsen har bl.a. anmodet European Energy om indsendelse af supplerende oplysninger.

  C). Har Energistyrelsen en tidsplan for processen for Jammerland Bugt projektet? – hvis der er en tidsplan, så oplys den venligst.

  Energistyrelsen har tidligere meldt ud, at det var styrelsens forventning, at projektet kunne komme i myndighedshøring i efteråret 2015. Denne tidsplan er blevet revideret til foråret 2016, som fortsat er gældende.

  Når gennemgangen af den foreløbige VVM-redegørelsen er færdig, vil projektet komme i myndigheds- og offentlig høring. Her vil der være mulighed for at afgive høringssvar, som vil indgå i den samlede vurdering af projektet. Dette vil blive annonceret på vores hjemmeside.

  På vores hjemmeside kan du også få et overblik over processen for et åben-dør-projekt her;

  http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/offshore-wind-power/open-door/aaben_doer_-_procesoversigt.jpeg

  Denne procesoversigt er også gældende for Jammerland Bugt-projektet.

  D). Hvis processen ikke er sat i gang, hvornår bliver den det så?

  Sagsbehandlingen og processen for åben-dør-projektet ved Jammerland Bugt er i gang og har været det hele tiden.

  E). Hvor lang tid vil Energistyrelsen tillade at projektmageren udskyder projektet samtidig med at der er udmeldt ”Skærpede krav om fremdrift”
  Eller med andre ord: er der en seneste dato for hvornår projektmageren mister sin eventuelle mulighed for at gå videre med projektet ? Hvilken dato?

  Energistyrelsen har iværksat fremdriftskrav, som også er gældende for Jammerland Bugt-projektet. Projektet kan derfor ikke udskydes, da projektudvikleren skal sikre fremdrift i processen, hvilket der er tale om på nuværende tidspunkt.

  Såfremt Energistyrelsen godkender forundersøgelsesrapporten, skal European Energy inden for 3 måneder tilkendegive, hvorvidt der ønskes opført en havvindmøllepark i Jammerland Bugt.
  Med venlig hilsen / Best regards

  Gülsüm Koc
  Fuldmægtig / Advisor
  Center for Energiressourcer / Centre for Energy Resources
  Mobil / Cell +45 3392 4947
  E-mail open-door@ens.dk

  Danish Energy Agency – http://www.ens.dk
  – part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

  Fra: Finn Bach [mailto:FINBAC@gladsaxe.dk]
  Sendt: 17. marts 2016 16:48
  Til: Gülsüm Koc
  Emne: Fremdriftkrav vedr. kystnær havvindmøllepark Jammerland Bugt

  Hej Gülsüm

  Min familie og jeg har et sommerhus ved Jammerland Bugt, og skriver for at høre til status på projektet og Energistyrelsens sagsbehandling.

  Alle os som bliver berørt af den eventuelle opstilling af vindmøllerne i Jammerland Bugt, har nu været i venteposition i et år – uden nogen afklaring.
  Vi har i mange år været glade for vores sommerhus og i særdeleshed for den dejlige strand – men glæden ved sommerhuset med tilhørende positive følelser, er stærkt under pres på grund af vores bekymring for om der kommer vindmøller.

  Masser af mennesker har deres (sommer)huse til salg – dog er der ingen som ønsker at købe.
  Eventuelle tidligere potentielle købere afventer om der kommer møller…. og hvis der kommer møller, er jeg sikker på at mange købere totalt fravælger området… i hvert fald vil alle huse tabe betragteligt i værdi.

  Pr. forår 2015 fik vi besked om at projektet ville komme i høring i efteråret 2015.
  Sommer 2015 blev ansøgningsmaterialet fra projektmageren indsendt til Energistyrelsen – som skulle kvalitetssikre ansøgningen inden den skulle sendes i høring.
  Efterår 2015 fik vi besked at høringen formentlig ville blive i foråret 2016.

  Den 12. februar 2016, kom så nyheden om kravet om fremdrift, hvor I blandt andet skriver: ” I den kommende tid vil Energistyrelsen kontakte alle ansøgere med henblik på at afklare den videre proces for netop deres ansøgning.”

  Derfor skriver jeg for at bede om svar ifht. følgende:

  A). Har Energistyrelsen kontaktet projektmageren for afklaring af den videre proces? – og hvad blev resultatet?

  B). Hvad er status på ansøgningen og dertil hørende høring?

  C). Har Energistyrelsen en tidsplan for processen for Jammerland Bugt projektet? – hvis der er en tidsplan, så oplys den venligst.

  D). Hvis processen ikke er sat i gang, hvornår bliver den det så?

  E). Hvor lang tid vil Energistyrelsen tillade at projektmageren udskyder projektet samtidig med at der er udmeldt ”Skærpede krav om fremdrift”
  Eller med andre ord: er der en seneste dato for hvornår projektmageren mister sin eventuelle mulighed for at gå videre med projektet ? Hvilken dato?

  Glæder mig til at høre fra dig….

  Med Venlig Hilsen

  Finn Bach
  Holmevej 5
  4480 St. Fuglede

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.